+4-0366–567 941 ferencz.szilvia@hbcenter.ro
Alapítók
hr-logo-hbc-png

Hargita Megye Tanácsa

530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

hbc_udvarhely

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város

535600 Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám

hbc_oroszhegy

Oroszhegy község

537080 Oroszhegy, Fő út 601. szám

Vezetőtanács tagok
kalman
Fancsali Kálmán

Nevem Fancsali Kálmán, 1982-ben Székelykeresztúron születtem. Felsőfokú tanulmányaimat 2001-2006 között a gödöllői Szent István Egyetem Gazdasági agrármérnök kar Logisztika szakirányán végeztem. 2007-2014 között
Marosvásárhelyen a Petru Maior Egyetemen folytattam tanulmányaimat, itt a Menedzsment karhoz tartozó Üzleti menedzsment szakon szereztem oklevelet mesteri záróvizsgával.
2008-tól vagyok tanácsadó a gazdasági minisztérium Pályázatok és Programok Irányító Hatóságának Hargita megyei kirendeltségénél, illetve ugyancsak 2008-tól vállalok tanácsosi feladatokat Antal István Hargita megyei képviselő megbízásából a Székelyudvarhelyen működő Képviselő-irodánál.
A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetségének alelnöki tisztségét 2009 óta töltöm be.
Az idők során pályázatíró és projektmenedzsment, valamint a pályázatok elbírálása tematikában szervezett továbbképzéseken vettem részt.
Hargita megyében illetve Udvarhelyszéken elsőrendűnek tartom a térség potenciáljához igazított gazdasági növekedést, a versenyképesség növelését, Start up-cégek, és az ilyen irányú innováció elősegítését.
A Hargita Bussiness Center vezetőtanácsában Hargita Megye Tanácsát képviselem.

PKHBC1
Puskás Katalin

Puskás Katalin 1968-ban született Székelyudvarhelyen. Középiskolai tanulmányait a Tamási Áron Gimnáziumban végezte, majd a Kolozsvári műszaki egyetem épitészeti karán szerzett mérnöki oklevelet. 1995 óta az adminiszrációban dolgozik, városfejlesztés, beruházás területen. Jelenleg Székelyudvarhelyen él és a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal  Városfejlesztés és Beruházási Osztályának vezetője. A HBC vezetőtanácsában Székelyudvarhely önkormányzatát képviseli.

balint
Bálint Tamás

Bálint Tamás 1985-ben született Székelyudvarhelyen, középiskolai tanulmányait természttudományi szakon végezte, majd a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerzett oklevelet közgazdaságtanból: bank-pénzügy valamint vállalati pénzügy szakirányokon. Jelenleg is Udvarhelyszéken él és a szakmájában dolgozik, emellett szabadidejében irodalmi tevékenységeknek hódol.
A HBC vezetőtanácsában Oroszhegy önkormányzatát képviseli.

Emese
Puskás Emese

Puskás Emese vagyok, jelenleg Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársa, a Fejlesztési Osztály vezetője. Utolsó szakmai végzettségem projektmenedzsment mesteri fokozat a marosvásárhelyi „Petru Maior” Egyetem Közgazdasági karán.
A székelyudvarhelyi Városházán 2004 óta dolgozom a Fejlesztési Osztály keretében. Munkakörömhöz úgy Európai Uniós, mint más forrásokból megvalósított pályázatok megírása és lebonyolítása tartozik elsősorban és az ezeket megelőző fejlesztési tervek, stratégiák, tanulmányok elkészítésének koordinálása is.
Ugyanakkor foglalkoztam a helyi civil szervezeteket támogató programokkal, környezetvédelmi és környezettudatosságra nevelő programokkal, testvérvárosok együttműködési hálózataiban és nemzetközi transznacionális pályázatokban is részt vettem, a Hivatal képviselőjeként.
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízott azzal a feladattal, hogy képviseljem a várost az Inkubátorház működtetésére létrehozott Közösségközti Fejlesztési Társulás Vezetőtanácsában.
Kimondott vállalkozói tapasztalatom vagy közgazdász képzésem nincs, de az adminisztratív dolgokban jól kiismerem magam. Remélem, hogy az Inkubátor Ház lendületet ad Udvarhelyszék gazdasági életének úgy az újonnan induló cégeknek, mint a már létező vállalkozásoknak egyaránt.

hbc_szabokaroly
Szabó Károly

Szabó Károly 1980-ban született Kézdivásárhelyen. Egyetemi diplomát a csíkszeredai Sapientia EMTE szociológia szakán szerzett, vidékfejlesztési szakirányon.
Pályázatírásban és projektmenedzsmentben szerzett tapasztalatot, ezzel párhuzamosan szervesen hozzájárult több szervezet kiépítéséhez, mint az Erdélyi Kárpát Egyesület csíkszéki osztálya, Csíki Vállalkozók Egyesülete valamint az IT Plus Klaszter. Székelyföld versenyképessé tételében elengedhetetlenül fontosnak tartja a startup kultúra terjesztését, a hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását.
A HBC vezetőtanácsában Hargita Megye Tanácsát képviseli.

Copyright 2020 - CREATED BY
X