+4-0366–567 941 ferencz.szilvia@hbcenter.ro

Rezidenții incubatorului de afaceri trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele cerințe:

 • sunt societăți nou-înființate care au cel mult 3 ani vechime;
 • sediul sau cel puțin un punct de lucru este în regiunea Odorheiului Secuiesc;
 • se încadrează în categoria IMM-urilor și sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 • desfășoară activități în domeniul specific incubatorului de afaceri;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • vor crea cel puțin un loc nou de muncă, în termen de 6 luni de la intrarea în incubator, loc care va fi păstrat pe întreaga perioadă în care este rezident al incubatorului de afaceri;
 • vor începe activitatea în termen de 3 luni de la intrarea în incubatorul de afaceri;
 • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nonfinanciare aflate în dificultate C(2014) 4606/2.

Nu pot fi rezidenți ai incubatorului de afaceri societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile cu activitate principală de comerț, societățile de administrare a fondurilor financiare de investiții, societățile de valori mobiliare, societățile de activități de intermedieri financiare, activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de intermedieri imobiliare și din industria carboniferă.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

 • cerere către directorul incubatorului de afaceri
 • actele constitutive ale societății (copie)
 • certificat constatator și rezoluție emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)
 • bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității
 • un plan financiar pe termen de cel puțin 3 ani
 • CV-ul antreprenorului
X