+4-0366–567 941 ferencz.szilvia@hbcenter.ro

Harghita Business Center este un incubator de afaceri cu portofoliu mixt care vizează IMM-urile din Scaunul Secuiesc cu potenţial de creştere dintr-o gamă largă de sectoare.
Obiectivul general al proiectului constă în: îmbunătăţirea mediului de afaceri prin dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor din zona Odorhei, contribuind la sprijinirea dezvoltării economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, potrivit nevoilor şi resurselor specifice.
Obiectivele specifice ale incubatorului de afaceri sunt următoarele:

  • Organizare de conferinţe şi seminarii, simpozioane şi expoziţii cu invitarea unor specialişti pe probleme economice, financiare, de management, marketing, juridice, comunicare şi alte teme actuale de interes;
  • Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat şi de colaborare cu „Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, consiliile locale şi cel județean, primării din judeţul Harghita în interesul firmelor nou înfiinţate din zona municipiului Odorheiu Secuiesc;
  • Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat și de colaborare cu instituţii de învăţământ profesional, liceal şi superior în vederea asigurării formării generaţiilor de specialişti necesare în viitor şi de promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor din zona Odorhei;
  • Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat şi de colaborare cu incubatoarele de afaceri de pe teritoriul României şi Ungariei în vederea obţinerii unor informaţii de piaţă, spre folosul membrilor;
  • Urmărirea permanentă a programelor naţionale şi internaţionale privind sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, a firmelor start-up finanţate de către Guvernul României, Uniunea Europeană și alte organisme internaţionale. Informarea membrilor despre posibilitățile oferite de aceste programe şi acordarea sprijinului necesar pentru eligibilitatea firmelor start-up la aceste programe, proiecte;
  • Organizarea unor evenimente sociale – întâlniri de club, excursii comune cu scopul de schimb de experiențe, baluri etc. – care să contribuie la dezvoltarea unor relaţii de colaborare între membrii „Harghita Business Center” precum și alte entități;
  • Desfășurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii participanţilor la activităţile organizate şi desfăşurate de către membrii;
  • Formarea unui mediu de inovație;
  • Formarea unei echipe de mentori la nivel internațional.
X