+4-0366–567 941 ferencz.szilvia@hbcenter.ro
Law

ANUL 2017 ADUCE ÎNREGISTRĂRI LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI SCUTITE DE TAXE ȘI TARIFE

Borbély Erika,

Jurist, Harghita Business Center Odorheiu Secuiesc

 

Bertici Edith

Avocat, Cluj-Napoca

 

Persoanele fizice și juridice care au obligația de a se înmatricula/înregistra în registrul comerțului înainte de începerea activității economice și de a înregistra faptele și actele în cursul desfășurării activităților lor conform legii în același registru, din data de 01.02.2017 vor efectua aceste demersuri fără plata de taxe și tarife.

Singura sumă care trebuie achitată o reprezintă tariful datorat pentru publicarea actelor în partea a IV-a a Monitorului Oficial al României, care este în sumă de 122 lei/pagină de manuscript. Pagina de manuscript a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.

 

Prin urmare, dacă vă gândiți la înființarea uneia dintre următoarele persoane juridice:

  • societăți comerciale: societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni, societăți în comandită simplă, societăți în comandită pe acțiuni, societăți în nume colectiv
  • societăţile europene
  • societăți cooperative/ societăţile cooperative europene
  • grup de interes economic/grup european de interes economic

toate cu sediul principal în România, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, adică de la data de 01 februarie 2017, veți fi scutiți de taxa de înmatriculare în valoare de 250 de lei și de o sumă echivalentă cu 60% aplicată la această sumă care până la acest moment era destinat fondului de lichidare și Buletinului Procedurilor de Insolvență.

În practică aceasta înseamnă de exemplu că: în cazul înființării unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L) veți datora către Oficiul Registrului Comerțului competent doar suma de 122 lei reprezentând taxa de publicare în Monitorul Oficial al României. Aceasta întrucât potrivit legii la înființare se publică doar un extras al rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea, care credem că nu va depăși 2000 de caractere.

Dacă vă gândiți să modificați o persoană juridică existentă, noua lege vă scutește de plata sumei de 24 lei în cazul mențiunilor simple (o singură operațiune/modificare) sau a taxei de 220 lei în cazul  cererilor de mențiuni cu două sau mai multe operațiuni. La fel, veți fi scutit și de aplicarea celor 60% mai sus menționați, care s-au aplicat și la aceste sume.

Dacă vă gândiți la înființarea uneia dintre următoarele persoane fizice:

– persoană fizică autorizată

– întreprindere individual

– întreprindere familială

toate cu sediul principal în România, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.  1/2017, adică de la data de 01 februarie 2017, veți fi scutit de taxa de înmatriculare în valoare de 90 de lei și de taxa de 45 de lei în cazul în care doriți să aduceți modificări unei persoane fizice deja înființate.

 

!!Atenție însă:

               Informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, se eliberează pe cheltuiala solicitantului care va achita tariful corespunzător.

Tarifele sunt următoarele:

– cerere eliberare informaţii punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) – 8 lei/firmă

               – Cerere eliberare informaţii punctuale extinse (informaţiile punctuale de bază prevăzute la pct. 1.1 şi următoarele categorii de informaţii suplimentare: activitate secundară, activităţi autorizate; administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/sedii secundare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) – 24 lei/firmă

– cerere eliberare raport istoric despre o firmă -250/firmă

– cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de firme grupate pe criterii – 9 lei/fișă statistică/firmă

– eliberare certificate constatatoare – 45 lei/firmă

De asemenea, activităţile de asistenţă acordate solicitanţilor pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, se efectuează pe cheltuiala acestora.

X