A jelentkezéshez szükséges ügycsomónak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 • kérelem az inkubátorház igazgatójához – a formanyomtatvány letölthető ITT
 • a vállalkozás alapító okiratai – másolatban (Act constitutiv)
 • a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési bizonylat/tanúsítvány – másolatban (Certificat de înregistrare)
 • az előző év pénzügyi helyzetét igazoló iratok (Bilanț contabil)
 • az elkövetkező 3 évre vonatkozó üzleti terv
 • igazolás arról, hogy annak kiadásának napján a jelentkezőnek nincs tartozása sem a helyi, sem az állami költségvetés felé (helyi polgármesteri hivatal, ANAF)
 • vállalkozó önéletrajza

Azok a vállalkozások nyerhetnek felvételt az inkubátorházba amelyek teljesítik az alábbi feltételeket:

 • újonnan létrehozott, friss vállalkozások, nem idősebbek 3 évesnél
 • székhelyük vagy legalább egy munkapontjuk Udvarhelyszéken* található
 • a kis- és középvállalkozások csoportjába tartoznak
 • termelői vagy szolgáltatói tevékenységet folytatnak
 • elfogadják a felajánlott tanácsadási és mentorálási szolgáltatásokat
 • nincsenek csőd/felszámolási eljárás, újraszervezés alatt valamint tevékenységük ideiglenes felfüggesztésének terhét sem viselik
 • elsősorban innovatív területen fejtik ki tevékenységüket
 • kötelezik magukat, hogy az inkubátorházba való beköltözésüket követő 3 hónapon belül megkezdik tevékenységüket
 • kötelezik magukat, hogy az inkubátorházba való beköltözésüket követő 6 hónapon belül legalább egy új munkahelyet teremtenek amelyet fenntartanak az inkubátorházban való tartózkodásuk egész ideje alatt

 

* Udvarhelyszék a következő településeket foglalja magába: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szentegyháza, Bögöz, Etéd, Farkaslaka, Felsőboldogfalva, Fenyéd, Galambfalva, Homoródalmás, Homoródszentmárton, Kányád, Kápolnásfalu, Korond, Lövéte, Máréfalva, Oklánd, Oroszhegy, Parajd, Románandrásfalva, Siménfalva, Szentábrahám, Székelyderzs, Székelyvarság, Újszékely, Zetelaka.

X